Üniversite Tercihinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünü Düşünenler

Şu anda içinde bulunduğumuz üniversite tercih dönemi nedeniyle bize bir çok veli ve öğrenci fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü hakkında bilgi edinmek amacıyla geldiği için bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.

Mesleği tanımadan önce Fizyoterapistin tanımını yapmak gerekir:

26 Nisan 2011 Salı tarihli ve sayı :27916 Resmi gazetede yayınlanan 6225 sayılı kanunun 9.maddesinin "b" fıkrası fizyoterapist tanımını yapmakta olup madde şu şekildedir :
b)Fizyoterapist;fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.

Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir. 

Programın Amacı: Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konan hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler ve stajlar :

Anatomi, Fizyoloji, Fizik, Psikolojiye Giriş-Davranış Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş-Rehabilitasyonda Etik Prensipler, Bilgisayar, Özürlüler ve Spor, Salon Sporları, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Histoloji, Isı-Işık-Su, Biyokimya, Biyoistatistik, Biyofizik, Egzersiz fizyolojisi, Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi, Egzersiz ve Manipülatif Tadavi, Patoloji, Nöroloji, Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Hidroterapi, Balneoloji ve Tıbbi Klimatoloji, Kinezyoloji ve Biyomekani, Normal Motor Gelişimi, Mesleki İngilizce, Su İçi Egzersizler, Sporda Fizyoterapi, Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Beslenme İlkeleri, Tıbbi Masaj Yöntemleri, Manipulasyon ve Mobilizasyon, Sporcu Sağlığı, Romatoloji, İç Hastalıkları-Göğüs Hastalıkları-Kardiyoloji, Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Bakım ve İlk Yardım, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Rehabilitasyon Yöntemleri, Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Kadın Doğum Hastalıkları ve Rehabilitasyonu, Ortez-Protez, İş ve Uğraşı Tedavisi, Sportif Rehabilitasyon, İşitme ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri, Endüstride Fizyoterapi, Geriartri Rehabilitasyonu, Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyonu, Kardiyopulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Ortez-Protez rehabilitasyonu, Ergonomi, Sağlık Hizmetlerinde Danışmanlık, Sağlıkta İletişim, Halk Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Proje Uygulaması, Fizyoterapi Semineri, Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi, İngilizce Çeviri ve Sunum teknikleri

Stajlar: Ortopedi Stajı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı, Nöroloji Stajı, Çocuk Nörolojisi Stajı, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi-Göğüs Hastalıkları- Kardiyoloji Stajı, Romatoloji Stajı, Acil Cerrahi-Reanimasyon Stajı

Not:Dersler ve stajlar üniversiteden üniversiteye küçük farklılıklar gösterebilir.

Gereken Nitelikler: Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına girebilmek için ortalamanın üzerinde genel akademik yeteneğin yanı sıra, fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışacak kişiler, tam olarak iyileşemeyecek bir hastaya bazı ihtiyaçlarını karşılaması için yeni beceriler kazandırmak, ona güç vermek ve ailesinin anlayışlı davranmasını sağlamak durumunda oldukları için, sabırlı, hoşgörülü, güleryüzlü ve zayıf insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmalıdırlar.
Meslek eğitimine giriş koşulları:Üniversiteler YGS-2 ve MF-3 puanlarından öğrenci almaktadır
Eğitim süresi : 4 yıl

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları : Fizyoterapistler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, SHÇEK, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler

Son olarak şahsi yorumum:Yukarda ders içeriklerinde görüldüğü gibi fizik tedavi tıp alanının hemen hepsinde bulunmaktadır ve Türkiye deki eğitim çok iyi ve yeterlidir. Fakat son zamanlarda kontrolsüz şekilde bir çok üniversitede açılmıştır ve açılmaya devam etmektedir. Buda kaliteli fizyoterapist yetiştirilmesi hakkında kafalarda soru işaretleri bırakmaktadır. Bunun için önerim ailelerin tercih edilecek okulların akademik kadrolarına bakmaları ve mümkünse o okuldan mezun olan bir fizyoterapistle konuşmalarıdır. Mesleki tatmini üst düzeyde olan bir meslektir tabi severek ve bilinçli olarak tercih edildiğinde. Türkiye de tam olarak kıymeti bilinmeyen ve yasal eksiklikler nedeniyle verimli kullanılamayan bir meslek dalıdır.

Uzm. Fzt.Halil İbrahim KURMAZ

Yazarın Diğer Yazıları


Bel Sağlığını Koruyucu Egzersizler ( Bu Egzersizler Bel Fıtığı Olmanızı Engeller)

Omuz Ağrısı ve Fizyoterapi Önerileri

Hamilelik Dönemi Egzersizleri

Engelliler ve fizyoterapi

Dirsek Ağrılarında Fizyoterapi

Felç (İnme - Hemipleji ), Sizi Hayata Küstürmesin

Masa Başında Doğru Oturma Ve Ergonomik Öneriler

Bu bant ağrılarınıza çok iyi geliyor
Manuel Terapi İle Bel Ağrılarınızdan Kurtulun

Bel Sağlığı İçin Öneriler


31 Temmuz 2016

Tüm Makaleler

GAZİANTEP EVDE FİZYOTERAPİ HİZMETLERİ

Ağrılarınız Kaderiniz Olmasın!