Fizik Tedavi Nedir?

Başlıca hareket sistemini ilgilendiren hastalıkların, vücudun dışından uygulanan ancak eklem ve yumuşak dokuları etkileyebilen aletlerle tedavi etme yöntemi olarak tanımlanan fizik tedavinin kelime anlamı; onarmak, yeniden işe yarar hale getirmek. Amacı ise kişinin herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda günlük yaşamını sürdürmesi için gerekli olan vücut fonksiyonlarının kaybolması veya azalması halinde; hastayı fizik tedavi, egzersiz, eğitim ve diğer tedavi tekniklerini kullanarak, mümkün olan en fonksiyonel düzeye getirmek. Bu anlamda fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanın tedavisinde bir bütün olarak düşünülüyor. Fizik Tedavi insanların daha aktif ve bağımsız, ağrısız olmaları için yapılan ve vücuda dıştan uygulanan bir tedavidir. Başta ağrıyı azaltmak ve eklemleri koruyarak fonksiyonları arttırmak hedeflenir. Dozu ve süresi ayarlanarak gereken herkese, her yaşta uygulanabilir.Fizik Tedavide çeşitli metodları beraberce 1-1.5 saat süren seanslar halinde uygulanır. Ortalama seans 15-20 arası.Rehabilitsyonda ise çok daha uzun bazen yıllar alan bir süreçtir.


Tedavisi Yapılan Hastalıklar:
 • Nörolojik hastalıklar, felçler
 • Eklem kireçlenmeleri (Osteoartrit)
 • Spor sakatlanması sonucu oluşan hareket kısıtlığı ve ağrı
 • Operasyon ve kırık sonrası gelişen eklem hareket kısıtlılıkları Kemik Erimesi (Osteoporoz)
 • Bel ağrıları(bel fıtığı ve kireçlenmesi, romatizmal hastalıklar)
 • Boyun ağrıları (Boyun fıtığı ve kireçlenmesi, romatizmal hastalıklar)
 • Yumuşak Doku Romatizmaları
 • Kas ağrıları((Miyofasiyal ağrı, fibromiyalji)
 • Gerilim tipi baş ağrıları
 • Omurga eğrilikleri
 • Gebelik eğitimi ve Rehabilitasyonu
 • Dirsek, bilek, el eklemleri hastalıkları
 • Kalça ve diz hastalıkları (Kireçlenmeler, menisküs ve bağ bozuklukları, protez operasyonları sonrası vb.)
 • Eklem şişliği ve ağrı, hareket kısıtlılığı ile beraber olan romatizmal hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu
 • Omuz ve çevresi eklemlerinin hastalıkları

Rehabilitasyon

Herhangi bir sebeple engelli hale gelen kişileri topluma kazandırmak için uygulanan tedavilerin bir bütünü. Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı bir terim olup sözcük anlamı kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılmasıdır. Fizik tedaviye göre daha uzun ve hastanın da aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını gerektiren bir süreçtir. Rehabilitasyon kavramı 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra oluşan hastalık ve sakatlıkların tedavisi gereksinimi sonucunda Avrupa ve A.B.D. de ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ise rehabilitasyon uygulamaları yurt dışına giderek bu yeni alanda eğitim alan değerli bilim adamlarının katkılarıyla daha sonraki yıllarda başladı. Rehabilitasyon önceleri sadece 'sakatlıkların tıbbi tedavisi' olarak tanımlanmaktaydı. Daha sonra bu tanımın kapsamı genişletildi. Hastalıkların, ilaç, cerrahi, fiziksel yöntemler ve yardımcı cihazlarla kısmen veya tamamen giderilmesi ve hastanın bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan, bağımsızlığının sağlanmasına yönelik yapılan tüm çalışmalara rehabilitasyon adı verildi..Uzun ve sabır isteyen bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, yan etkisini olmaması ve uzun vadede çok yüz güldürücü sonuçları olması nedeniyle çağımızın tedavi anlayışına en uygun yöntemdir.


Rehabilitasyon ile Tedavi Edilebilen Hastalıklar:
 • Hemipleji (Vücudun sağ ya da sol yarısının felci)
 • Parapleji (Bel ya da boyundan aşağısının felci)
 • İzole Sinir Felçleri
 • Multible Skleroz (MS)
 • Kas Hastalıkları
 • Kalp Hastalıkları

GAZİANTEP EVDE FİZYOTERAPİ HİZMETLERİ

Ağrılarınız Kaderiniz Olmasın!